2011/03/03

espai públic/public space

Inauguració de la nova Ramba d'Égara a Terrassa (Barcelona) després dels treballs de reurbanització i prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
Inauguration of the new Ramba d'Égara of Terrassa (Barcelona) after the redevelopment and the extension works of the Generalitat of Catalonia railways (FCG).© 2010 BB+GG arquitectes | Información Legal